Herní pojmy: Porovnání verzí

Z Svět Dračáku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(ZDRAVÍ)
Řádek 1: Řádek 1:
 
V této kapitole najdeš seznam důležitých herních pojmů a vysvětlení, jak s nimi zacházet.
 
V této kapitole najdeš seznam důležitých herních pojmů a vysvětlení, jak s nimi zacházet.
 
== Postavy, hrdinové a nestvůry ==
 
 
V pravidlech se můžeš setkat s tím, že některé tahy nebo pravidla budou popisovat chování postav, hrdinů nebo nestvůr.
 
* Slovem '''hrdina''' označujeme hráčské postavy (tedy ty, které zažívají dobrodružství), případně jejich pomocníky, získané skrze tahy.
 
* Slovem '''nestvůra''' označujeme všechny bytosti, se kterými se hrdinové na dobrodružství potkávají a hraje za ně PJ – tedy jak monstra, zvířata, nemrtvé a další havěť, tak inteligentní cizí postavy, například vesničany, stráže, temné čaroděje nebo družiny jiných dobrodruhů.
 
* Používají-li pravidla slovo '''postava''', myslí tím jak hrdiny, tak nestvůry.
 
 
V případě tahů se pak můžeš setkat s používáním různých mluvnických osob.
 
* Oslovuje-li tě tah v druhé osobě jednotného čísla ("např. ty uděláš"), jde vždy o oslovení hrdiny (toto platí ve všech tazích)
 
* Uvádí-li tah nějakou instrukci v první osobě ("např. já udělám"), říká, co provede nestvůra či překážka, které se tah týká (s tímto se setkáš hlavně v Bestiáři či v ukázkovém dobrodružství)
 
* Někdy pravidla používají také třetí osobu ("např. PJ udělá") - v takovém případě je vždy uvedeno, koho se pravidlo týká
 
 
== Vlastnosti ==
 
Každý hrdina má 5 vlastností, které vyjadřují, jak si dokáže poradit v různých situacích. Tyto vlastnosti mohou nabývat hodnot od -2 do +3. Pokud si hrdina nese následky těžkého zranění, mohou výjimečně klesnout až k -3. Jsou to následující:
 
=== SIL ===
 
Síla vyjadřuje zdatnost v boji tváří v tvář či v siláckých kouscích. Také určuje, kolik vybavení u sebe uneseš, než tě to PŘETÍŽÍ.
 
 
=== OBR ===
 
Obratnost určuje zdatnost ve střelbě, hbitost a schopnost uhýbat či se rychle pohybovat a také má šikovnost a mrštnost tvých prstů.
 
 
=== ODL ===
 
Odolnost značí, kolik toho vydržíš, pokud strádáš, působí na tebe jedy a podobně. Také ovlivňuje množství zranění, které sneseš.
 
 
=== INT ===
 
Inteligence vyjadřuje všímavost, zdatnost v řešení hádanek a také ovládání magie, zvolíš-li si některé magické povolání.
 
 
=== CHA ===
 
Charisma určuje, jak jsi schopný v působení na a ovlivňování ostatních. Čím je vyšší, tím spíše dokážeš ostatní ovlivňovat po dobrém, čím je nižší, tím spíše dokážeš v ostatních vyvolat strach.
 
 
{{poznámka|Nestvůry žádné podobné vlastnosti jako hrdinové nemají, neboť si nikdy nehází kostkami. To, kolik toho vydrží, co dokáží či nedokáží hrdinům způsobit je popsáno v [[Bestiář|Bestiáři]] odlišným způsobem, zejména skrze jejich tahy.}}
 
  
 
== Míry a váhy ==
 
== Míry a váhy ==

Verze z 16. 5. 2019, 15:47

V této kapitole najdeš seznam důležitých herních pojmů a vysvětlení, jak s nimi zacházet.

Míry a váhy

Neboj se, nečekají tě žádné cizokrajné jednotky ani složité tabulky přepočtů. Svět Dračáku používá stupnice jednoduchých abstraktních pojmů, které tě při hraní samy navedou svým významem.

DOSAH

Dosahy zbraní a kouzel a vzdálenosti měříme na stupnici:

 • DOTYK – postavy se mohou dotknout rukou nebo jsou na dosah zbraně pro boj zblízka
 • HOD – co by kamenem dohodil/nožem vrhnul
 • VÝSTŘEL – co by lukem/kuší dostřelil
 • DOHLED – kam až by dohlédl

TRVÁNÍ

Při určování, jak dlouho trvá vykonání některých činností, jak dlouho působí kouzla a dalších časových údajích měříme trvání na stupnici:

 • OKAMŽIK – použitelné v boji či vyjednávání, srovnatelné s „udělám pár kroků a udeřím“
 • CHVÍLE – obtížně použitelné v boji či vyjednávání (běžné potyčky a dohady trvají právě CHVÍLI), zabere desítky vteřin až několik minut.
 • DLOUHO – nepoužitelné v boji nebo vyjednávání, zpravidla trvající několik hodin, ne však déle než TÁBOŘENÍ.

MAGIE

Ve hře je přítomná magie a používáme zvláštní magickou jednotku, která nám říká, kolik magické energie kouzelník, hraničář či alchymista vložil do svého kouzla. Touto jednotkou je 1 MAG. Více o tom, jak je získat a používat se dozvíš v kapitole Magie.

CENNOSTI

Nemusíš počítat každý měďák, když si půjdeš do hostince koupit pivo. Ale pokud ve hře nalezneš nějaký poklad či obchoduješ, hodnotu zboží, šperků či vybavení vyjadřujeme pomocí jednotky nazvané CENNOST. Za 1-CENNOST si zpravidla koupíš jednu BĚŽNOU zbraň nebo kus obyčejného vybavení.

ZDRAVÍ

Množství zranění, které postava ve hře snese, vyjadřujeme pomocí zranění – jeden ZÁSAH, který postava obdrží, pokud je zraněna, postavě vždy způsobí právě jedno zranění, bez ohledu na jeho číselnou velikost. Podle síly zásahu však toto zranění může být různě závažné. V pravidlech se setkáte s následujícími zkratkami:

 • LZ (lehká zranění)
 • TZ (těžká zranění)
 • KO (vyřazení)

Kromě toho se také můžeš setkat s těmito zkratkami, které nejsou přímo zranění, ale se zdravím postavy souvisí.

 • OK (postava je zdravá, nezraněná, zcela v pořádku)
 • SMRT (postava je na prahu smrti)

Více o tom, jak se zranění zaznamenávají a počítají, se dozvíš v kapitole Zásahy a zranění.

PŘEDMĚTY

Až budeš číst pravidla o vybavení, budeš potřebovat rozlišit, jak jsou některé předměty velké, abys mohl posoudit, zda je uneseš či jak moc ti překáží.

 • VELKÉ předměty jsou takové, které se ti nevejdou do žádného batohu a pokud je taháš z místa na místo, musíš většinou použít obě ruce, nebo se s nimi obtížně manipuluje. Patří se například stoly, dveře, případně velké zbraně jako jsou halapartny a píky. Tvůj batoh plný věcí je také sám o sobě VELKÝ předmět a na zádech uneseš jeden takový.
 • STŘEDNÍ předměty se ti vejdou do batohu nebo s nimi zvládneš manipulovat či je alespoň přenášet jednou ruku. Patří sem většina dobrodružného vybavení – lano, lucerna, cepín, většina zbraní.
 • MALÉ předměty jsou buďto takové, které zabírají ještě méně místa, ale při hře záleží na jejich počtu. Tam, kde bys unesl jeden STŘEDNÍ předmět, se vejde až pět MALÝCH, Počítáme mezi ně například jídlo, lektvary nebo třeba některé opravdu malé záložní zbraně, jako například dýku či prak.
 • DROBNÉ předměty jsou ty, jejichž počet nechceš v pravidlech řešit – jsou to například mince, drahé kameny, šípy do luku a šipky do kuší.

Jak vidíš, hranice mezi DROBNÝMI a MALÝMI předměty spočívá spíše v tom, zda je chceš či nechceš ve hře řešit jejich počet, než v jejich skutečné velikosti. Víc o tom, kolik toho která postava unese, jak si vybavení uspořádat a co pro tebe bude znamenat, pokud si toho naložíš víc, se dozvíš u popisu jednotlivých ras, povolání a také v kapitole Vybavení.

Významnost protivníků

Při hře se budeš setkávat s BEZEJMENNÝMI a s VÝZNAMNÝMI nestvůrami.

 • BEZEJMENNÉ nestvůry chodí zpravidla po skupinách a v příběhu zpravidla nevystupují pod svými jmény. Patří sem například skupiny skřetů, zombií, smečky vlků a podobně.
 • VÝZNAMNÉ nestvůry jsou zpravidla jedinečné a v příběhu tvoří překážky. Jde například o černokněžníka, baziliška či vlkodlaka).

SKUPINY

Při setkání s protivníkem občas bude záležet na tom, jak jak velká je skupina, které budeš čelit. U BEZEJMENNÝCH nestvůr se řiď následující stupnicí:

 • HRSTKA – až tři nestvůry
 • HOUF – více než tři, ale méně než deset
 • HROMADA – mezi deseti a necelými třiceti
 • HORDA – více než třicet nestvůr

Setkáš-li se s VÝZNAMNOU nestvůrou, vydá za HRSTKU. Dva vydají za HOUF, tři za HROMADU, čtyři a více za HORDU. A pokud se VÝZNAMNÁ nestvůra přidá k BEZEJMENNÝM (např. kapitán vede do boje stráž, nebo velekněžku doprovází skupina kultistů), potom každá VÝZNAMNÁ nestvůra zvyšuje velikost skupiny, se kterou je spojena, o jeden stupeň.