Hrdinové

Z Svět Dračáku
Verze z 15. 9. 2019, 15:49, kterou vytvořil Markyparky (diskuse | příspěvky) (Hrdinové)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hrdinové

Slovem hrdina označujeme hráčské postavy (tedy ty, které zažívají dobrodružství). Stejná pravidla se ale vztahují i na jejich pomocníky, získané skrze tahy.

Vlastnosti

Každý hrdina má 5 vlastností, které vyjadřují, jak si dokáže poradit v různých situacích. Tyto vlastnosti mohou nabývat hodnot od -2 do +3. Pokud si hrdina nese následky těžkého zranění, mohou výjimečně klesnout až k -3. Jsou to následující:

SIL

Síla vyjadřuje zdatnost v boji tváří v tvář či v siláckých kouscích. Také určuje, kolik vybavení u sebe uneseš, než tě to PŘETÍŽÍ.

OBR

Obratnost určuje zdatnost ve střelbě, hbitost a schopnost uhýbat či se rychle pohybovat a také má šikovnost a mrštnost tvých prstů.

ODL

Odolnost značí, kolik toho vydržíš, pokud strádáš, působí na tebe jedy a podobně. Také ovlivňuje množství zranění, které sneseš.

INT

Inteligence vyjadřuje všímavost, zdatnost v řešení hádanek a také ovládání magie, zvolíš-li si některé magické povolání.

CHA

Charisma určuje, jak jsi schopný v působení na a ovlivňování ostatních. Čím je vyšší, tím spíše dokážeš ostatní ovlivňovat po dobrém, čím je nižší, tím spíše dokážeš v ostatních vyvolat strach.

Bytosti

Slovem bytosti označujeme všechny tvory, se kterými se hrdinové na dobrodružství potkávají a hraje za ně PJ – tedy jak monstra, zvířata, nemrtvé a další havěť, tak inteligentní cizí postavy, například vesničany, stráže, temné čaroděje nebo družiny jiných dobrodruhů.

Bytosti žádné podobné vlastnosti jako hrdinové nemají, neboť si nikdy nehází kostkami. To, kolik toho vydrží, co dokáží či nedokáží hrdinům způsobit je popsáno v Bestiáři odlišným způsobem, zejména skrze jejich tahy.

Jiná označení

  • Používají-li pravidla slovo postava, myslí tím jak hrdiny, tak bytosti.

V případě tahů se pak můžeš setkat s používáním různých mluvnických osob.

  • Oslovuje-li tě tah v druhé osobě jednotného čísla ("např. ty uděláš"), jde vždy o oslovení hrdiny (toto platí ve všech tazích)
  • Uvádí-li tah nějakou instrukci v první osobě ("např. já udělám"), říká, co provede bytost či překážka, které se tah týká (s tímto se setkáš hlavně v Bestiáři či v ukázkovém dobrodružství)
  • Někdy pravidla používají také třetí osobu ("např. PJ udělá") - v takovém případě je vždy uvedeno, koho se pravidlo týká