Následky

Z Svět Dračáku
Verze z 15. 9. 2019, 15:46, kterou vytvořil Markyparky (diskuse | příspěvky) (Následky ovlivňují jen hody)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Důsledkem boje, přetížení, některých tahů nebo tahu PJ může být nějaký následek. Následek znamená postih -1STÁLE na jednu z vlastností (určí PJ nebo hráč provádějící tah, co následek způsobuje). Následky jsou kumulativní, pokud jich postava utrží víc, mohou postihnout více vlastností, nebo jednu vlastnost opakovaně.

Jako orientační pravidlo/inspirace může sloužit následující vodítko jaká vlastnost je ovlivněna traumatem ve které části těla

Nejčastější následky si zde uvedeme přímo:

PŘETÍŽENÍ

PŘETÍŽENÍ není následek v pravém slova smyslu, je to spíš stav, do kterého se postava dostane, pokud nese víc věcí, než je pro ni obvyklé. Odstraní se prostě tím, že si hrdina přebytečný náklad zase odloží. O tom, co postava běžně unese, se víc dozvíš v kapitole Vybavení.

ÚNAVA

Některé tahy mají za následek ÚNAVU. ÚNAVA se odstraní vždy, když TÁBOŘÍŠ, bez ohledu na to, zda úplně odpočíváš, držíš hlídku, nebo provádíš některou ze specifických věcí, které mohou některá povolání při táboření provádět.

TRAUMA

Utržíš-li v boji TZ, KO nebo SMRT, způsobí ti to zároveň následek v podobě TRAUMATU. Ten se odstraní tak, že je ti poskytnuta PRVNÍ POMOC}.

JIZVA

Následkem neléčení nebo neúspěšného léčení NEOŠETŘENÉHO ZRANĚNÍ je JIZVA. JIZVU může odstranit toliko hraničářské léčení, pokročilý lektvar, dostatečně schopná cizí postava nebo se sama vyléčí mezi VÝPRAVAMI.

Následky ovlivňují jen hody

Následky jsou dočasné a ovlivňují jen hody. Nesnižují však počty zranění, která sneseš, nebo tvou nosnost.

Následky ma CHA

Jak sis zcela jistě všiml, CHA se chová trochu jinak, než ostatní vlastnosti - jeho zvyšování zlepšuje šanci na vyjednávání po dobrém, ale snižuje šanci při zastrašování. A naopak, jeho snižování zhoršuje šanci při vyjednávání, ale zlepšuje šanci při zastrašování. Proto může následek na CHA mít občas i formu bonusu, například pokud se hrozivý válečník stane terčem skřítčího kouzla, které jej učiní roztomilejším, může se mu CHA naopak o +1 zvýšit.

Vyřazení

Zvláštním druhem následku je VYŘAZENÍ. Jsi-li vyřazen, značí to, že se nezmůžeš se v akčních situacích, například boji, na nic víc, než se někam plazit, pokřikovat na ostatní (bez magie) či nanejvýš odrážet rány. Mimo intenzivní akci toho dokážeš víc, mnoho činností zvládneš jen s námahou a trvají CHVÍLI. I vyřazení se odstraní tak, že je ti poskytnuta PRVNÍ POMOC}.