Pomoc či zábrana

Z Svět Dračáku
Verze z 28. 6. 2019, 09:27, kterou vytvořil Markyparky (diskuse | příspěvky) (Boj mezi postavami)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hrdinové si mohou během hry vzájemně pomáhat, nebo také bránit v provádění nějakých činností. V krajním případě spolu dokonce mohou i bojovat.

POMOC

Pokud někomu v něčem pomáháš, tak si hoď stejnou vlastností, jakou používá on pro svou činnost, a popiš, jak mu pomáháš. TREFA:

 • 10+: Dostane +2 k hodu
 • 7-9: Dostane +1 k hodu

POTÍŽE:

 • Na tahu je PJ.

ZÁBRANA

Pokud někomu v něčem bráníš, tak si hoď stejnou vlastností, jakou používá on pro svou činnost, a popiš, jak mu bráníš. TREFA:

 • 10+: Dostane -2 k hodu
 • 7-9: Dostane -1 k hodu

POTÍŽE:

 • Na tahu je PJ.

Pomáhání a bránění magii

Jsi-li hrdina nadaný pro kouzlení (hraničáři, kouzelníci, alchymisté, případně jde o kouzelníkova podivného přítelíčka), můžeš pomáhat i bránit v provádění kouzel. V takovém případě hoď+MAGy a:

 • Jde-li o déle trvající rituál, vyžadující společnou přípravu, můžeš s takovým kouzlem pomáhat bez ohledu na to, jaká jsou vaše povolání a jaké magické školy ovládáte či používáte, stačí, když smysluplně popíšeš, jak taková pomoc vypadá.
 • Jde-li o okamžité seslání kouzla, můžeš s takovým kouzlem pomoct, pokud ovládáš stejný, nebo podobný magický obor.

Boj mezi postavami

Svět dračáku není určen k hraní soubojů mezi postavami. Pokud by ale náhodou někdy ve hře došlo k tomu, že k souboji mezi postavami dojde, potom použij následující pravidla:

Pokud se jeden hrdina snaží ublížit druhému a druhý pouze uniká, vyhodnotí se zároveň:

 • ZÁKEŘNOST útočníka (ta určí, jak silný ZÁSAH obránci hrozí) a
 • NAVZDORY NEBEZPEČÍ obránce (to určí, zda a jak moc vypočtený ZÁSAH udeří)

Pokud se hrdinové snaží ublížit si navzájem, vyhodnotí si oba ZTĚČ, přičemž:

 • Vzájemná výměna ZÁSAHŮ se započítává pouze jednou, ale je ovlivněna volbami obou hráčů.

Následně se vyhodnotí, jakým způsobem došlo k naplnění záměrů:

 • Pokud se záměry vzájemně nevylučují, vyhodnotí se naplnění obou.
 • Pokud se záměry vzájemně vylučují, pak při vyhodnocení PJ rozhodne, jak došlo k jejích naplnění podle míry jejich naplnění (přičemž PLNÝ ÚSPĚCH > NEPŘÍJEMNOST > POTÍŽE):
  • Má-li jeden ze soupeřů vyšší míru naplnění, naplní se přednostně jeho záměr. Ze záměru z nišší prioritou se naplní jen tolik, kolik odpovídá míře naplnění, aniž by omezila úspěšnějšího hrdinu.
  • Je-li rovnost v míře naplnění záměru, došlo k nečekané události, remíze, vstupu třetí osoby a pod - PJ je na tahu (měkký/tvrdý tah podle toho, zda je shoda na TREFĚ nebo POTÍŽÍCH).
Pozn.: Boj mezi postavami není primárním cílem hry. Používejte ho vzácně, pokud není jiné možnosti a opravdu s tím souhlasí oba dva hráči.