Pomocníci hrdinů

Z Svět Dračáku
Verze z 4. 9. 2019, 07:46, kterou vytvořil Markyparky (diskuse | příspěvky) (Významní pomocníci)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Všechna povolání mohou získat v rámci svých tahů významného pomocníka nebo skupiny bezejmenných pomocníků.

V průběhu dobrodružství se pak může stát, že hrdina získá pomocníka dočasného.

Významní pomocníci

Je-li v tahu povolání uvedeno, že s jeho pomocí získáváš významného pomocníka, stává se tento pomocník jakousi „živou“ prodlouženou rukou tvého hrdiny.

Tento pomocník má vlastní políčka zranění, SZ i KZ a můžeš skrze něj používat všechny Obecné tahy. Není-li u pomocníčka výslovně uvedeno jinak, nemůžeš skrze něj využívat rasových tahů nebo tahů povolání.

Většina pomocníků má navíc u sebe uvedenu jednu nebo dvě vlastnosti, které přirozeně ovládá, nebo které jsou jeho přirozenou slabostí.

Dokud se pomocník pohybuje ve tvé blízkosti, takže mu můžeš dávat povely, řídit jej a dirigovat, je schopen jednat přesné tak jak si přeješ, přiměřeně s přihlédnutím k jeho inteligenci, šikovnosti a schopnostem. Neznamená to, že by ses na jeho ovládání musel soustředit – jste natolik sehraní, že stačí, slovo, náznak, gesto a on už ví, co dělat. Hraješ tedy za něj podobně, jako za svou vlastní postavu. Takové základní situace, které mohou nastat při hře jsou:

 • Každý děláte něco jiného. Můžete to dělat i paralelně, vyžaduje-li to vyhodnocení nějakého tahu, vyhodnotíš si sebe i svého pomocníčka zvlášť.
  • Případné bonusy z ODHADU SITUACE nebo jiných tahů si v takovém případě také používáte každý zvlášť a nemůžete si je předávat.
 • Jeden pomáháte druhému s něčím, co byste zvládli i sami, ale ve dvou vám to půjde lépe. V takovém případě si jeden z vás bude házet příslušný tah, druhý pak POMOC.
  • Případné bonusy z ODHADU SITUACE nebo jiných tahů si každá z podstav uplatní ve svém hodu a nemohou si je předávat.
 • Dohromady děláte něco, co by každý jeden z vás nezvládl. V takovém případě vám spolupráce vůbec umožní se o to pokusit a házet si budete dohromady jen jednou.
  • Stačí také, aby pouze jedna z postav měla bonus s ODHADU SITUACE nebo jiného tahu a tento se může pro společný hod uplatnit - bonus se tedy sdílí, i když si bude házet někdo jiný, než kdo bonus získal.

Při vyhodnocování takových akcí hraných skrze pomocníčka, je-li v tvé přítomnosti, se řiď následujícími pravidly:

 • Jedná-li se o vlastnost, kterou má pomocník stanovenou ve svém popisu, můžeš si vybrat, zda použije tu, nebo si budeš házet odpovídající Vlastností hrdiny.
 • Jedná-li se o vlastnost, kterou nemá pomocník stanovenou ve svém popisu, házíš si vždy odpovídající Vlastností hrdiny.

V průběhu hraní se občas může stát, že se od tebe pomocník oddělí a je nucen jednat samostatně. V takovém případě už je schopen provádět základní věci odpovídající jeho podobě. Při vyhodnocování takovýchto akcí platí, že:

 • Jedná-li se o vlastnost, kterou má pomocník stanovenou ve svém popisu, vždy se použije tato.
 • Jedná-li se o vlastnost, kterou nemá pomocník stanovenou ve svém popisu, háže si s odpovídající Vlastností hrdiny, ale má -1STÁLE.

Následky pomocníků

Následky, které utržíš, hody tvého pomocníka neovlivní a naopak - následky, které utrží pomocník si vedeš u pomocníka zvlášt, ovlivňují jen jeho hody a neovlivňují tvého hrdinu.

Bezejmenní a dočasní pomocníci

Hrdinové mohou také s pomocí tahů svého povolání přivolat pomoc skupiny bezejmenných pomocníků, nebo získat dočasného pomocníka na Výpravě. Společnost takových pomocníků je zpravidla krátkodobá či spojená s konkrétním úkolem.

Dojde-li díky okolnostem u takové skupiny ke spuštění některého obecného tahu, vyhodnotí se podobně, jako u významných pomocníků. Tvůj příběh se však kolem jejich osudu netočí, nehraješ za ně plnohodnotnou hru, spíše stojí v pozadí a do hry se dostanou jen ve spojení s podmínkami, za kterých jsi je získal.