Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kouzelníci

Přidáno 1 736 bajtů, 10. 11. 2019, 14:03
Tah:
=== MAGIE VÝBOJŮ ===
Umíš vrhat blesky, oheň, vyčarovat světlo nebo vysílat výboje čisté magie. Používáš-li magii výbojů, spal MAGy (Max.3) a vystřelíš jeden nebo více energetických výbojů.
Používáš-li magii výbojů, spal MAGy (Max.3)==== Základní vlastnosti: ====* Dosah : {{HOD}}* Seslání : {{TRVÁNÍ|OKAMŽIK}}a vystřelíš jeden nebo více energetických výbojů.* Trvání: {{TRVÁNÍ|OKAMŽIK}}
Pokud je používáš v boji, vyhodnoť příslušný [[Boj a nebezpečí|bojový tah]], jen hoď+{{MAG}}y.==== Efekt kouzla: ====Vyber si formu útokuvýboje:* Je sada blesků, které způsobí {{LZ}}.** Vyber si jejich barvua efekt.** Namísto volby dávající +1{{ZÁSAH}} máš v bojových tazích volbu "Smícháš Smíchej dvě barvy a získáš oba dva příslušné efekty."*** Zelené blesky**** zasáhnou a ovlivní pouze {{SKUPINY|HRSTKU}}**** a - způsobí {{TZ}}.*** Modré blesky**** rozdělí - zřetězí se/zřetězí a ovlivní více cílů (až {{SKUPINY|HOUF}}), můžeš si vybrat které.**** a způsobí mu {{LZ}}*** Výboje zrudnou a dosáhnou až na Rudé - dosah {{DOSAH|DOSTŘEL}}**** Zasáhnou a ovlivní pouze {{SKUPINY|HRSTKU}}**** a způsobí jí {{LZ}} * Je to plamen.a má SZ:1** Urči plochu, jakou zasáhne (např. zášleh v trychtýři před tebou, ohnivá koule, zeď z plamenů). ** Jsou PLOŠNÉ (ignorují velikost, zasáhnout každého – i toho, koho nechceš)v rámci této plochy je PLOŠNÝ
** a plameny mají SZ:1
* Je to výboj čisté magie, doprovázený zvukem - urči jaký.
** Způsobí {{LZ}} MAGICKÉ bytosti.
Magie výbojů vždy spouští obecný tah, ale hoď+{{MAG}}y, namísto původní vlastnosti: * Je to výboj Používáš-li magii výbojů v boji, k vyhodnoť příslušný [[Boj a nebezpečí|bojový tah]], jen hoď+{{MAG}}y. * Výboj čisté magies klepavým zapraskáním poškodí/otevře neživý předmět (např.** Vydá nějaký zvukzámek na truhle, dveřích) – použij tah {{PŘEKONÁNÍ SILOU}}, urči jakýale hoď+{{MAG}}y. ** Způsobí Světlo či oheň poslouží jako návnada - použij tah {{LÉČKA}}, ale hoď+{{LZMAG}} MAGICKÉ bytostiy.
Také umíš bez hodu sesílat či udržovat drobné neškodné Příklady drobných neškodných, ale užitečné efekty, např.efektů: * Světlo - vyslat kamsi malou vyslání malé světélkující kouli koule do místnosti či ji usadit její usazení na konec své hole * Oheň - zapálit zapálení klestí či rozlitého oleje drobným plamínkem klestí či rozlitý olej
=== MAGIE POHLCOVÁNÍ ===
Umíš sesílat magické pole, které dokáže pohlcovat silová a energetická působení. Je možné mít aktivní právě jedno takovéto pole a pokud zanikne, trvá CHVÍLI, než je možné vytvořit nové. Používáš-li magii pohlcování, spal ulož MAGy (Max.3)do magického pole==== Základní vlastnosti: ====* Dosah DOTEK: {{DOTYK}}* Seslání : {{TRVÁNÍ|OKAMŽIK}}* Trvání: Dokud pole nezanikne, nebo ho nezrušíš. ==== Efekt kouzla: ====Vyber si, efekt co bude pole magie CHVÍLI pohlcovat (1 efekt z):
* zranění – cíl získává magický štít s KZ:3
* obraz – cíl je neviditelný
* okolní světlo – na vzdálenost HOD kolem cíle nastane dokonalá tma
* okolní zvuk – na vzdálenost HOD kolem cíle nastane dokonalé ticho
Pokaždé, když je ==== Tah ====Je-li pole vystaveno zkoušce (krytý magickým štítem dostává poškození, někdo tě pozoruje neviditelného, někdo zapálí louči v dokonalé tmě apod…), hoď+MAGy.{{MAG}}y_uložené_v_poli 
TREFA:
* 10+: Pole pohltilo tento pokus a zůstalo zachováno
POTÍŽE:
* 6-: Pole zaniklo aniž by dokázalo pokus pohltit.
Je možné mít aktivní právě jedno takovéto pole a pokud zanikne Příklady drobných neškodných, trvá CHVÍLI, než je možné vytvořit nové.ale užitečné efektů: * TBD
=== MAGIE POHYBU ===
Umíš přimět bytosti, aby se pohybovaly s pomocí kouzla. ==== Základní vlastnosti: ====* Dosah: {{DOTYK}}* Seslání {{TRVÁNÍ|CHVÍLE}}* Trvání: Pohyb až na vzdálenost {{HOD}} ==== Efekt kouzla: ====* Levitace: Pomalé vznášení se, které nepotřebuje oporu pevné země (např. překoná chybějící most, vynese cíl k lustru), nedokáže ale překonat některé překážky v cestě (např. zavřené dveře, mříž, úzký tunel, apod…). Po jeho skončení se postava zvolna snese na zem.* Plavání: Pohyb v tekutinách rychlostí běžné chůze. Má stejná omezení jako běžné plavání, umožní ale přenést tekutinou i tvora, který plavat neumí nebo nemůže (např. protože je moc těžký)* Rychlost: Zrychlení běžného pohybu. Má stejná omezení jako běžný pohyb, jen je velmi rychlý.* Hyperprostor: Teleportace na jiné, stabilní a pevné místo. Dokáže překonat libovolnou překážku (např. i zavřené dveře, mříž, úzký tunel, apod…), ale musíš vidět na místo, na které přenos provádíš. ==== Tah ====Potřebuješ-li v přenést sebe, nebo jinou bytost, která s tím souhlasí, na nějaké místo neobvyklým způsobema něco se může pokazit, vyber si 1 z:* Vzdálenost se prodlouží na {{DOSTŘEL}}* Seslání se zkrátí na {{OKAMŽIK}}* Kouzlo působí proti vůli očarované bytostia hoď+MAGY (Max{{MAG}}y.3) 
TREFA
* Dosah DOTEK
* Seslání CHVÍLE
* Vzdálenost, na kterou kouzlo vydrží, než zanikne: HOD
* Vyber si 1 z:
** Vzdálenost se prodlouží na DOSTŘEL
** Seslání se zkrátí na OKAMŽIK
** Kouzlo působí proti vůli očarované bytosti
* 10+: Přenos proběhl ve správný čas na správné místo
* 7-9: Vyber 1 z:
** Přenos proběhl na správné místo, ale příliš brzy či pozdě.
** Přenos proběhl přibližně tam, kam jsi chtěl, ale ve správný čas.
** Přenos proběhl ve správný čas na správné místo, ale ty sis u toho způsobil {{LZ* Efekty vyber 1 z:** Levitace: Pomalé vznášení se, které nepotřebuje oporu pevné země (např. překoná chybějící most, vynese cíl k lustru), nedokáže ale překonat některé překážky v cestě (např. zavřené dveře, mříž, úzký tunel, apod…). Po jeho skončení se postava zvolna snese na zem.** Plavání: Pohyb v tekutinách rychlostí běžné chůze. Má stejná omezení jako běžné plavání, umožní ale přenést tekutinou i tvora, který plavat neumí.** Rychlost: Zrychlení běžného pohybu. Má stejná omezení jako běžný pohyb, jen je velmi rychlý.** Hyperprostor: Teleportace na jiné, stabilní a pevné místo. Dokáže překonat libovolnou překážku (např. i zavřené dveře, mříž, úzký tunel, apod…), ale musíš vidět na místo, na které přenos provádíš.}}
POTÍŽE:
* Kouzlo provede něco jiného, než co má. Na tahu je PJ.
 
Příklady použití magie pohybu pro spouštění obecného tahu, ale hoď+MAGy, namísto původní vlastnosti:
* Chceš-li s pomocí rychlosti dohnat své nepřátele, je to {{PRONÁSLEDOVÁNÍ}}, ale hoď+MAGy.
* Chceš-li s pomocí levitace uniknout z jámy, ve které tě drží jako zajatce, je to {{HLAVNĚ NENÁPADNĚ}}, ale hoď+MAGy.
* Chceš-li s pomocí hyperprostoru zmizet z cesty valící se kládě, je to {{NAVZDORY NEBEZPEČÍ}}, ale hoď+MAGy.
 
Příklady drobných neškodných, ale užitečných efektů bez hodu:
* Vznášení se - při šplhání po laně si pomáháš kouzlem a lana se pouze přidržuješ, takže udržíš krok se zlodějem i silným válečníkem
* Plavání - překonáš klidnou řeku či rybník i když neumíš plavat.
=== MAGIE MÁMENÍ ===
Můžeš Umíš s pomocí kouzla přimět BĚŽNÉ bytosti k tomu, aby nějakým způsobem zareagovaly na podnět, který jim dáš, aniž by tušily, že jsou pod vlivem kouzla. ==== Základní vlastnosti: ====* Dosah DOTEK: {{DOTYK}}* Seslání : {{TRVÁNÍ|CHVÍLI}}* Trvání : {{TRVÁNÍ|CHVÍLI}}, nebo dokud není postava ze své činnosti bytost hrubě vyrušena.* Vyber si 1 z:** Zrychlení seslání na OKAMŽIK** Vzdálenost se prodlouží na DOSTŘEL** Zesil hrozící zranění na TZ + HLASITÉ** Účinek kouzla se projeví se zpožděním, definuj, co ho spustí.* Vyber si efekt==== Efekt:====
** Sugesce: Podnětem je pocit, který by cíl mohl cítit a on na něj přirozeně reaguje (např. hlad, chlad, žízeň, ale i ochotu, smířlivost, nebo odpor či hněv). Pro okolí velmi nenápadné, reakce působí přirozeně, ale je poměrně neurčitá.
** Hypnóza: Uvedeš cíl do tranzu, ve kterém plní jednoduché příkazy, které mu zadáš. Pro okolí je zřejmé, že je ovládaný, jeho reakce je nepřirozeně strohá, také velmi, místo až doslovně přesná.
** Šílenství: Způsobíš, že cíl propadne neškodnému šílenství (např. nezastavitelný smích, křepčení, blábolení a vykřikování). Chování je velmi nápadné, ale není zřejmé, že má magický původ, a naprosto nepředvídatelné, pro tebe i pro okolí cíle.
** Fascinující iluze: Vytvoříš uvěřitelnou iluzi něčeho, co je pro cíl tvé akce přitažlivé, lákavé, zajímavé a to tak, aby ji cíl mohl vnímat (např. uviděl pohlednou dívku, uslyšel cinkot zlatých mincí, ucítil vůni lahodného jídla) a on na ni přiměřeným způsobem zareaguje. Iluzi vnímá i okolí cíle a může i nemusí na ni reagovat po svém.
 ==== Tah: ====Dáváš-li bytosti kouzlem podnět, na který by měla nějak reagovat zareagovat, vyber si 1 z:* Zrychlení seslání na {{TRVÁNÍ|OKAMŽIK}}* Vzdálenost se prodlouží na {{DOSTŘEL}}* Zesil hrozící zranění na {{TZ}} + HLASITÉ* Účinek kouzla se projeví se zpožděním, definuj, co ho spustí.a hoď+MAGy{{MAG}}y. 
TREFA
* 10+: PJ si vybere zda:
** Postava udělá přesně to, co chceš.** Postava udělá něco nečekanéhojiného než očekáváš, co vyplývá z podoby musí to ale vyplývat z podoby tvého kouzla, obdrží . Utrží u toho psychické {{LZ}}.
* 7-9: PJ si vybere zda:
** Postava udělá, co si ona myslí, že chceš, aby udělala.** Postava se studem či ve strachu uteče.** Postava nepodlehne kouzlu, ale věnuje tomu veškerou svou pozornost a úsilí.** Postava podlehne, ale uvědomuje si, že je to pod vlivem kouzla.** Něco z 10+.
POTÍŽE
* Na tahu je PJ

Navigační menu