Vyjednávání

Z Svět Dračáku
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podobně jako při boji, ani při vyjednávání není pořadí akcí nikterak pevně dané. Pokud mezi hrdiny a nestvůrami probíhá vyjednávání, po většinu času se pouze vypráví a obě vyjednávající strany mají svobodnou vůli. Může však nastat situace, kdy se hrdina pokusí cizí postavu k něčemu přimět. V takovém případě dojde ke spuštění jednoho z tahů NĚCO ZA NĚCO nebo HROZBA. Jakmile k tomu jednou dojde, už není cesty zpět. Jak nabídka, tak hrozba, kterou jsi použil, je skutečná a už jí není možné vzít zpět.

NĚCO ZA NĚCO

Pokud se s někým domluvíš na vzájemné výměně zboží, služeb nebo cenností, která je pro něj výhodná nebo alespoň férová, prostě se tak stane.

 • Okamžitá směna se ihned odehraje.
 • Dlouhodobé smlouvy a dohody platí do té míry, do jaké je protivník spolehlivý, či si je pojistíš v příběhu, nemáš však garantováno jejich dodržení skrze pravidla.

Pokud po někom chceš, aby pro tebe něco udělal jen na základě příslibu či nabídky budoucího plnění nebo protislužby,

TREFA:

 • Předneseš svou nabídku.
 • 10+: Cíl ti uvěří a udělá, co po něm chceš.
  • Dodržíš-li následně své slovo, bude to považovat za uzavřený obchod.
  • Nedodržíš-li svůj slib, bude to považovat za podraz z tvé strany a zařídí se podle toho.
 • 7-9: Cíl ti úplně nevěří, ale je ochotný udělat, co chceš. Vyber si 1 z:
  • Nejprve naplň svůj slib, dodrž svou část dohody, dodej, co jsi slíbil. Cíl pak také udělá, co chceš a bude to považovat za uzavřený obchod.
   • Dokud se tak nestane, cíl je na pochybách, ale sám od sebe nepodnikne nic proti tobě.
  • Chceš-li jej i přesto přimět, aby svou část dohody provedl jako první, musíš mu dát nějakou odpovídající záruku či zástavu, případně mu jako první vyjít vstříc jinou protislužbou.
   • Pokud později nedodržíš svůj slib, nedodáš, co bylo slíbeno, o záruku přijdeš.
   • Pokud později svůj slib dodržíš, dodáš, co bylo slíbeno, záruka se ti vrátí.

POTÍŽE:

 • 6-: PJ je na tahu

Nabídkou se rozumí to, že postavě dáváš něco, o co má zájem. Pokud vyjednáváš po dobrém, můžeš mu nabídnout předmět, po kterém touží, slíbit mu získání informaci, kterou chce nebo jen CENNOSTI. Pokud vyjednáváš po zlém, například s vězněm nebo zajatcem, bude takovým slibem třeba nabídka svobody nebo toho, že mu nebude ublíženo. Někdy je slib a záruka totéž, jindy může jít o dvě různé věci. Nezapomeň na zlatá pravidla – není možné cíli dát záruku jen tak na oko, nedodržet slib a vzápětí jej o ní připravit.

Potřebuješ-li určit adekvátní cenu, použij tah NÁKUP A PRODEJ.

Kdy si na NĚCO ZA NĚCO neházet:
* Pokud se teprve ptáš, co by to stálo. Možná dostaneš rovnou odpověď, možná to bude důvod hodit si ODHAD OSOBY, ale není to ještě NĚCO ZA NĚCO.
* Pokud ti nabídku učinila CP nebo už je domluvená cena a ty jí prostě a jednoduše zaplatíš, nebo provedeš požadovanou protislužbu předem. V takovém případě se pak věci odehrají tak, jak jste si je dohodnuli – krátkodobé obchody výměny se rovnou provedou a dlouhodobé – no, co si dohodnete a pojistíte v příběhu, to se bude také dít.
* Pokud rovnou sám nabídneš něco, co je pro CP výhodné nebo jde o prostou směnu podle tahu NÁKUP A PRODEJ
* Pokud jednáš s jiným hrdinou. Hrdinové mají vždy svobodnou vůli a nemůžete je k něčemu přimět herní mechanikou.
Kdy si na NĚCO ZA NĚCO házet:
* Pokud po protistraně chceš, aby něco udělala hned, a slibuješ jí za to něco, o co by mohla mít zájem (předmět, protislužbu) s tím, že to dodáš později.
* Pokud ti nabídku učinila CP, ale ty chceš zaplatit později, složit jen nějakou zálohu či nabídnout něco jiného, u čeho se má teprve ukázat, že to bude pro danou CP užitečné.
* Pokud ve skutečnosti blafuješ nebo lžeš a nemáš vůbec v úmyslu zaplatit, snažíš se o podfuk nebo třeba jen předstíráš hrozbu, aniž bys byl schopen nebo ochoten ji naplnit.
** Výsledek 7-9 v takovém případě znamená, že protistrana ti na tvé blafování neskočila a ty buďto musíš dát záruku, zaplatit či splnit svou část dohody předem nebo naplnit svou hrozbu jako první - a teprve potom to také udělá protistrana.

HROZBA

Pokud se někoho snažíš k něčemu přimět výhrůžkami a zastrašováním, nemáš mu moc co nabídnout, ale jsi ochoten kvůli tomu eskalovat situaci,

TREFA:

 • 10+: PJ vybere jedno z:
  • Bojí se tě, ustoupí a stane se, co chceš
  • Nebojí se tě, postaví se ti a situace eskaluje
 • 7-9: PJ vybere jedno z:
  • Jednu z možností 10+ nebo
  • Pokud ti stál v cestě, zmizí ti z ní
  • Zabarikáduje se. Nemůžeš mu ublížit, ale on nemůže pryč.
  • Dá ti, řekne, ukáže či udělá to, co si on myslí, že chceš dostat, slyšet, vidět, dostat
  • Velmi zvolna a opatrně ustupuje, ruce tak abys je viděl. Nakonec ti dá, co chceš, ale potrvá to.

POTÍŽE:

 • 6-: PJ je na tahu

Tah HROZBA se používá jen tehdy, pokud nemáš co nabídnout, anebo nechceš nic nabídnout, ale přesto chceš protivníka k něčemu přimět a jsi ochoten a hlavně schopen kvůli tomu eskalovat situaci. Eskalace nemusí být nutně násilná – můžeš například pohrozit tím, že zloděje předáš autoritě, že vypíšeš odměnu na něčí hlavu nebo že prozradíš nějaké tajemství. Jakmile však takovou hrozbu jednou použiješ a cíl tvé akce se rozhodne, že neustoupí, musíš svou hrozbu naplnit. Pokud však eskalace je násilná a protivník zvolí, že se tě nebojí a postaví se ti, zcela jistě se bezprostředně poté začne boj. Pokud je jisté, že mu ublížíš a on na tebe nemůže (např. ho máš na mušce a nemá kam uhnout), tak to bude automatické udělení běžného zranění. Pokud má ale šanci ti uniknout nebo dokonce ti také ublížit, pravděpodobné to bude některý z bojových tahů.


Nákup a prodej

Sháníš-li kdekokoliv bezvýznamné předměty, jako je nouzové vybavení, ZÁLOŽNÍ zbraně či doplnění munice, nebo drobné občerstvení, nestojí tě to žádné CENNOSTI, stačí že máš u sebe pár drobných mincí, které můžeš utratit.

Sháníš-li na vhodném místě (např. tržišti) něco obvykle zde prodávaného (např. obyčejné vybavení, BĚŽNOU zbraň, zásoby o hodnotě cca 5-JÍDLA), dej 1-CENNOST a získáš to.

Sháníš-li něco méně obvyklého (např. obyčejné vybavení, ale mimo tržiště, nebo naopak neobvyklé předměty, TĚŽKÉ zbraně, vzácné informace, a pod, od někoho, kdo to má) a je to k dispozici, zeptej se PJ, kolik CENNOSTÍ to stojí. Orientační ceny některých věcí, jsou-li k dispozici.

 • Jednorázový lektvar či svitek odpovídající základnímu tahu - 1-CENNOST
 • Jednorázový lektvar či svitek odpovídající pokročilému tahu - 2-CENNOST
 • TĚŽKÉ zbraně, šupinová, plátová zbroj - 2-CENNOSTI

Zaplatíš-li danou cenu, nebo dokonce víc, získáš to.

Není-li to k dispozici, ale ty dáš vědět, že to sháníš, řekni, kolik CENNOSTÍ (Max 3) vrazíš do toho, aby se to rozkřiklo.

TREFA:

 • 10+: Rozkřikne se to a sháněná věc se k tobě dostane. Zeptej se PJ, kolik CENNOSTÍ to stojí.
 • 7-9: Rozkřikne se to a dostane se k tobě něco velmi podobného nebo podobně užitečného. Zeptej se PJ, kolik CENNOSTÍ to stojí.

POTÍŽE:

 • 6-: Rozkřikne se to a PJ je na tahu.